Juraj Breštenský - RITMO

Rating a informácie o Juraj Breštenský - RITMO

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Juraj Breštenský - RITMO 35535 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 15324. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 98.2323% spoločností je horších ako Juraj Breštenský - RITMO.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Juraj Bre&scaron;tensk&yacute; - RITMO" href="http://juraj-brestensky-ritmo.sk-rating.com/">
   <img src="http://juraj-brestensky-ritmo.sk-rating.com/juraj-brestensky-ritmo.png" width="150" height="25" alt="Rating Juraj Bre&scaron;tensk&yacute; - RITMO" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Juraj Breštenský - RITMO

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia